"Кызыл китап" сериясенең тәңкәләре. 1991-1994 еллар.

Ленинград сугу йорты 1991 елда «Кызыл китап» серия тәңкәләрен суга башлый. Әлеге тәңкәләр биметал хәзерләүендә беренче тәңкәләр була. Шул сәбәпле, нумизматлар арасында киң тарала. Тәңкәләр чыгуы сирәк һәм бетү чигендә булган хайваннарга багышлана. «Кызыл китап» серия тәңкәләре 1991 елдан адып 1994 елга кадәр сугыла. Беренче мәлне тәңкәләр 5 сум ...

Ленинград сугу йорты 1991 елда «Кызыл китап» серия тәңкәләрен суга башлый. Әлеге тәңкәләр биметал хәзерләүендә беренче тәңкәләр була. Шул сәбәпле, нумизматлар арасында киң тарала. Тәңкәләр чыгуы сирәк һәм бетү чигендә булган хайваннарга багышлана. «Кызыл китап» серия тәңкәләре 1991 елдан адып 1994 елга кадәр сугыла. Беренче мәлне тәңкәләр 5 сум номиналы белән чыгаралар. Соңыннан 10 сум, ә анан соң 50 сумга әверелә. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, номиналы артса да тәңкә сыйфаты (авырлыгы һәм күләме) үзгәрми.

More

"Кызыл китап" сериясенең тәңкәләре. 1991-1994 еллар.  There are 16 products.

битендә
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 5 сумЧыгу елы: 1991Чыгу саны: 550 000...

950,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 5 сумЧыгу елы: 1991Чыгу саны: 550 000...

950,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 10 сумЧыгу елы: 1992Чыгу саны: 300 000...

1 800,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 10 сумЧыгу елы: 1992Чыгу саны: 300 000...

1 250,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 10 сумЧыгу елы: 1992Чыгу саны: 300 000...

1 300,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 50 сумЧыгу елы: 1993Чыгу саны: 300 000...

1 500,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 50 сумЧыгу елы: 1993Чыгу саны: 300 000...

1 300,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 50 сумЧыгу елы: 1993Чыгу саны: 300 000...

1 350,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 50 сумЧыгу елы: 1993Чыгу саны: 300 000...

950,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 50 сумЧыгу елы: 1993Чыгу саны: 300 000...

1 250,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 50 сумЧыгу елы: 1994Чыгу саны: 300 000...

3 600,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 50 сумЧыгу елы: 1994Чыгу саны: 300 000...

1 550,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock