50 тенге


1995 елдан башлап Казахстан Җөмһүрияте Истәлекле кыйммәтле булмаган тәңкәләрне суга башлый.
Чыгарылышы буенча тәңкәләр түбәндәге серияләргә бүленәләр: "Вакыйгалар", "Кешеләр", "Дәүләт бүләкләре", "Казахстан Кызыл китабы", "Галәм", "Казахстан йолалары, милли уеннары", "Казахстан шәһәрләре", "Казахстан Халык әкиятләре", "Кәгазь акчаларда сүрәтләр" ...


1995 елдан башлап Казахстан Җөмһүрияте Истәлекле кыйммәтле булмаган тәңкәләрне суга башлый.
Чыгарылышы буенча тәңкәләр түбәндәге серияләргә бүленәләр: "Вакыйгалар", "Кешеләр", "Дәүләт бүләкләре", "Казахстан Кызыл китабы", "Галәм", "Казахстан йолалары, милли уеннары", "Казахстан шәһәрләре", "Казахстан Халык әкиятләре", "Кәгазь акчаларда сүрәтләр" һәм "Далалар байлыклары".

More

50 тенге  There are 93 products.

битендә
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 50 тенгеЧыккан елы: 1999Металл:...

3 200,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2000Металлы:...

1 450,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тәнгәЧыгу елы: 2000Металлы:...

3 600,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2000Металлы:...

3 600,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2001Металлы:...

2 000,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгеЧыгу елы: 2002Металлы:...

315,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгеЧыгу елы: 2002Металлы:...

375,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2003Металлы:...

340,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2004Металлы:...

385,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2004Металлы:...

250,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2005Металлы:...

470,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тәнгәЧыгу елы: 2005Металлы:...

2 000,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock