Казахстан тәңкәләре

Үз тарихын Казахстанның заманча тәңкәләре 1993 елда башлыйлар. Номинал бәясе булып 1 дән 100 кадәр тенгә тәшкиль итә.

Казахстан тәңкәләре  There are 99 products.

битендә
0 Күзәтү(ләр)

Номинал: 50 тенгеЧыккан елы: 1999Металл:...

3 200,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2000Металлы:...

1 450,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тәнгәЧыгу елы: 2000Металлы:...

3 600,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2000Металлы:...

3 600,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2001Металлы:...

2 000,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгеЧыгу елы: 2002Металлы:...

315,00 руб
In Stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгеЧыгу елы: 2002Металлы:...

375,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2003Металлы:...

340,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2005Металлы:...

470,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тәнгәЧыгу елы: 2005Металлы:...

2 000,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2006Металлы:...

330,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock
0 Күзәтү(ләр)

Номиналы: 50 тенгәЧыгу елы: 2004Металлы:...

250,00 руб
Кәрҗингә өстәү
Out of stock